Om Israels palestinapolitikk.

Dette innlegget er en av grunnene til at jeg startet å blogge. Etter en studietur til Israel og de okkuperte palestinske områdene forrige høst fant jeg ut at jeg personlig ikke lenger kunne ignorere blogging som en arena for ytring og politisk debatt. Jeg trenger å fortelle verden om det jeg så og opplevde. Men det er vanskelig. Dette er vel omtrent den tiende gangen jeg har begynt å skrive om konflikten. Hver gang ender det i tårer, og frustrasjon over å føle at jeg ikke klarer å formidle historien på en riktig måte. Det siste jeg lovte mine nye palestinske venner var at jeg aldri skulle slutte å snakke om det jeg hadde sett og opplevd. Og det løftet skal jeg holde, men for å orke å ta diskusjonen trengte jeg å få minnene på avstand. Argumenter av typen "sånn er det, for det har jeg blitt fortalt" har jo strengt talt ikke så mye for seg, men jeg merker at det er vanskelig for meg å diskutere konflikten uten å dra inn personlige opplevelser. Kanskje det er like greit, kanskje det er et tegn på medmenneskelighet at jeg ikke på noen måte har klart å "glemme" menneskene jeg møtte.

Alle faktaopplysninger jeg vil presentere i dette innlegget er nettopp dette: fakta. De er hovedsaklig hentet fra TIPH (Temporary International Presence in the city of Hebron) og B'Tselem (The Israeli Information Center for Human rights in the Occupied Territories).La meg først klargjøre en ting: Jeg er hverken anti-Israel eller anti-semitt. Jeg dømmer ikke et helt folkeslag pga. deres regjerings og enkeltpersoners handlinger. Israel er på mange måter et flott land - velutviklet, teknologisk overlegent og demokratisk (selvom du riktignok bare inngår i demokratiet hvis du er israelsk jøde). Jeg har heller ingen klar mening om hvorvidt en enstatsløsning eller en tostatsløsning vil være det beste for menneskene i dette området. Jeg mener situasjonen er altfor kompleks til å kunne ta stilling til dette etter bare et par års studering av konflikten (jeg har fulgt situasjonen i mange år, men kun studert den på universitetsnivå i et par år).

Jeg blir ubeskrivelig frustrert av folk som spør:

"Er du Pro Israel eller Pro Palestina"

Som om den ene utelukker den andre. Jeg kommer ikke på en eneste annen konflikt hvor man i like stor grad er pålagt å "velge side". Jeg er for menneskerettigheter, rett og slett. Og det er ingen tvil om at brudd på disse rettighetene hovedsaklig blir begått av Israels myndigheter, på bekostning av palestinernes levekår. Så hvis du er en av dem som absolutt MÅ dytte meg inn i en bås, så får du vel si at jeg er pro Palestina. Bare vit at det ikke betyr at jeg er imot Israel. Det er etter min mening mange grunner til å kjempe for Palestinernes rettigheter, både sett fra Israelsk og Palestinsk side. Misnøyen over Israels Palestinapolitikk vokser verden over, og jeg tror at Israel i det lange løp skader seg selv ved å føre den brutale politikken de gjør i dag. I dette innlegget vil jeg fortelle om noen, av svært mange, eksempler på urett i området.

Here goes.

Palestinere bosatt i områder under israelsk kontroll betaler like mye skatt som israelere bosatt i samme område. Allikevel får de ofte vann kun 2 ganger i uken, mens deres israelske naboer får det daglig non-stop. I de palestinske flyktningeleirene er den israelskstyrte vanntilgangen ofte stengt så lenge som tre uker av gangen. Det er derfor man kan se forskjell på palestinske og israelske hus. De med vanndunker på taket er palestinske. De må rett og slett spare på det vannet de får for å klare seg.I områder som Hebron, (opprinnelig innenfor Palestinas grenser - nå under israelsk kontroll) er det ikke uvanlig at de utplasserte soldatene skyter på vanndunkene i løpet av natten, slik at palestinerne blir tvunget til å kjøpe springvann av sine israelske naboer.Dette blir for eksempel bekreftet av organisasjonen Breaking the Silence, en organisasjon bestående av tidligere israelske soldater som ønsker å fortelle sin historie. Utdrag fra deres hjemmesider:

"Soldiers who serve in the Territories witness and participate in military actions which change them immensely. Cases of abuse towards Palestinians, looting, and destruction of property have been the norm for years, but are still explained as extreme and unique cases. Our testimonies portray a different, and much grimmer picture in which deterioration of moral standards finds expression in the character of orders and the rules of engagement, and are justified in the name of security. While this reality is known to Israeli soldiers and commanders, Israeli society continues to turn a blind eye, and to deny that which happens in its name."

Søppeltømming er en annen del av skatteproblematikken. I Jerusalem er det kun utplassert søppelbøtter og renholdsarbeidere i det jødiske kvarteret, ikke i det kristne, armenske eller palestinske. Selvom de altså betaler for det alle sammen. I de palestinske flyktningeleirene er problemet enda større, og man kan se containere i fyr og flamme flere steder. Et siste desperat forsøk på å holde søppelet unna gatene. Palestinere flest ønsker ikke å bo i disse leirene, men de får ikke tillatelse til å forlate dem.Gjennomsnittlig ventetid for å få byggetillatelse, hvis du er Palestiner, er 4-10 år. Etter at søknaden er behandlet er det kun rundt 10 % sjanse for at søknaden blir godkjent. Hvilket vil si at de i praksis blir tvunget til å bygge ulovlig. De kan jo ikke akkurat bo på gata mens de venter. Dette vil dermed si at Israel har loven på sin side når de bulldoser ned "ulovlige" hus. Rivningskostnaden må dekkes av palestinerne selv. Dette er etablert israelsk praksis for å "renske" området for palestinere, noe som ikke blir lagt skjul på. Det er ikke tilfeldig at beduinbyen El-Araqib har blitt fullstendig tilintetgjort hele 15 ganger de siste månedene. Minst 24 813 bebodde palestinske hjem har blitt revet av den Israelske stat siden 1967. Besøk gjerne The Israeli Committee Against House Demolitions for mer informasjon.I Israel og de palestinske områdene er det for øyeblikket ca. 500 såkalte checkpoints fordelt på over 700 kilometer mur. På Qalandiya checkpoint, som ligger mellom Ramallah og Jerusalem, har minst 17 vordende mødre mistet barn i fødsel fordi vaktene har nektet å slippe dem forbi til lege. Selvom de hadde gjennomreisetillatelse. Igjen: IKKE hemmelighetsstemplet, alt man trenger er google. Go nuts. Dette er riktignok et av de største checkpointene, tallene er ikke like høye andre steder, men det er fortsatt kun et av 500.. Sjokkerende og uakseptabelt, spør du meg.Disse checkpointene er altså steder hvor man kan passere muren. Noen steder er det snakk om grenseliknende tilstander, andre steder er det bare et midlertidig skur. For å passere disse overgangene er det forskjellige retningslinjer. Hovedregelen er at hvis du er israelere kan du bevege deg fritt. Hvis du er palestiner er det verre. Reglene for hvem som kan bevege seg hvor forandres på daglig basis. En dag kan aldersgrensen være 15 år, en annen dag kan den være 75. Andre dager er det kanskje ikke mulig å passere i det hele tatt. Enkelte steder er spesielt vanskelig å komme seg til, for eksempel Jerusalem. Da staten Israel ble opprettet ble det bestemt at Jerusalem skulle tilhære både det palestinske og det israelske folk, fordi begge folkegrupper har en sterk religiøs tilknyttning til byen. (Det er de naturligvis ikke alene om, jeg har for eksempel ikke glemt de kristne, men nå er det Israel og  Palestina dette innlegget handler om). Det er altså nedfelt og vedtatt at palestinere skal ha mulighet til å reise til Jerusalem, og bo der. Øst-Jerusalem er en del av de palestinske territoriene. Sånn er det imidlertid ikke i praksis. Altså, mange palestinere bor fortsatt i Jerusalem, og det er en sjokkerende rolig by når man tenker på alle folkeslagene og religionene som er representert. Problemet er alle de som er blitt fysisk avskåret fra byen etter byggingen av muren. Nå er det ikke lov å reise til Jerusalem hvis du er palestiner bosatt i en annen del av landet. Mange familier har dermed ingen mulighet til å gjenforenes, for hvis noen som bor i Jerusalem reiser ut av byen er det ikke sikkert de får komme tilbake igjen. I tillegg må det alltid være minst et familiemedlem hjemme til en hver tid, for hvis et hus står tomt er det lov for israelere å flytte inn i det. Selvom familien som egentlig bodde der kun skulle på butikken.

Her kan man se et virtuellt kart med oversikt over checkpoints og liknende. (Utstedt av OCHA, FNs koordinasjonsorganisasjon for de palestinske områdene).Man kan mene hva man vil om muren i seg selv. Selv er jeg i utgangspunktet ikke imot byggingen av den. Overraskende kanskje? Javel. En mur i seg selv er jo en fryktelig maktdemonstrasjon, men den fikk slutt på de palestinske selvmordsbombingene, som det naturligvis måtte gjøres noe drastisk for å hanskes med. Problemet oppstår når man ser på HVOR den er bygget. I tillegg til å kontollere ut og innfart til Israelske byer, har den også flere steder delt palestinske byer i to. 80 % av muren skiller palestinere fra palestinere, og ikke palestinere fra israelere. Dette vil si at familier ikke lenger kan møtes, bønder kan ikke nå jordene sine osv. Minst 257 265 palestinere er totalt isolert fra de palestinske områdene på grunn av muren, bosetninger og veier laget kun for bosettere. For å sette muren i perspektiv: Når den ferdigstilles vil den være ca. 760 km lang (etter de foreløpige planene), dette er nesten dobbelt så langt som de originale, og offisielle, grensene mellom Palestina og Israel fastsatt i 1949. Enkelte steder går muren så langt som 22 kilometer inn på palestinsk territorium. I praksis vil dette si at 385 000 israelske bosettere bor på den palestinske siden av "the Green Line", men på den israelske siden av muren.

På bildet under er et eksempel på en palestinsk by som er blitt delt i to av muren.I byen Hebron er det over 1000 militære utplassert for å passe på 400 settlere. (Settlere er israelere, ofte opprinnelig amerikanere, som har bosatt seg på palestinsk territorium.) Til sammenlikning får ikke Palestinerne lov til å ha eget politi tilstede i gatene, selvom det er flere tusen palestinske innbyggere. Dette er en veldig spesiell by, og de brutale overgrepene som blir begått av settlerne er IKKE representable for hva den gjennomsnittlige israeler mener og gjør. Det spesielle er at det militære ikke bryter inn når overgrepene skjer, så myndighetene fordømmer jo heller ikke oppførselen. Hebron er gjerne et av stedene man ser bilde fra, der man har måttet sette opp gitter over palestinske markedsgater. Dette er fordi settlerne som har bygget oppå (!) butikkene deres ofte kaster søppel, steiner, murstein, alkohol og urin ned på forbipasserende palestinere. Tror dere meg ikke kan dere gå inn på TIPH sine hjemmesider og lese rapportene deres. De er der på initiativ fra israelske myndigheter, for å forhindre totalt kaos. De observerer og rapporterer til Israel og FN, og til sine hjemland - Norge, Sverige, Danmark, Sveits, Italia og Tyrkia. TIPH har skrevet over 15 000 rapporter siden basen ble opprettet, så det er nok å ta av.

Under er et eksempel på et mindre checkpoint, plassert midt i Hebron by. Hun i den lange rød kjolen er forresten meg, baresåderevetdet.Det finnes mange eksempler på israelske lover rettet mot palestinerne, som strider mot internasjonalt lovverk. Alle skal ha rett til en rettsak og anklage før dom. Vel, ikke palestinerne. Israelsk lov sier at man kan arrestere folk for opptil 6 måneder uten tiltale. Og dette virkemidlet bruker de OFTE (spesielt mot palestinske studenter som er på tampen av å fullføre sine studier). Etter 6 måneder kan myndighetene ta ut en ny 6 måneders periode, og dette kan de gjøre igjen og igjen uten grunn. Man kan altså "lovlig" sitte på livstid uten dom. Det er heller ingenting som heter "mindreårige", og bare i januar 2011 ble 187 palestinere under 18 år fengslet av israelske myndigheter. Birzeit University sin Right to Education kampanje tar, blandt annet, for seg dette.

Til sist ønsker jeg å nevne et av de problematiske aspektene ved jordfordelingspolitikken. Israelsk lov stadfester at hvis palestinerne ikke bruker enkelte landområder i løpet av en tidsperiode på tre år, vil områdene automatisk tilfalle staten Israel. Dette er jo i seg selv ikke lov, i og med at grensene mellom Israel og Palestina er fastsatt og anerkjent av det internasjonale samfunnet, men de gjør det nå allikevel. For å forsikre seg om at enkelte områder ikke blir brukt, er muren på mange steder blitt bygget slik at det er umulig å nå frem til landområdene.Den palestinske byen Jaba er avhengig av inntekten fra oliventrærne på jordene deres. Men så ble det bygget en motorvei slik at settlerne kunne komme seg trygt fra sine hus på okkupert palestinsk område, og inn til Jerusalem. Veien det er snakk om er motorvei nr. 443, som går fra Jerusalem til mange av de 124 israelske bosettingene på Vestbredden, og videre til Tel Aviv. Denne veien er bygget på en tidligere palestinsk vei, og på okkupert palestinsk jord. I 2002 forbød den israelske staten alle palestinere å bruke veien, et forbud som gjelder fortsatt. Dette gjelder all transport, både alminnelige kjøretøy, hest og kjerre, gående og utrykningskjøretøy. På bildet under ser man jordene som tilhører Jaba, og motorveien til høyre (oppå/bak jordhaugen).Innbyggerne i Jaba var heldige. Det ble bygget en undergang under veien, slik at de ville kunne ha tilgang til jordene og oliventrærne. De var så takknemlige! Det ble skrevet side opp og side ned om at dette var et tegn på Israelsk velvilje. Helt til de en dag våknet opp til dette:Myndighetene hadde ombestemt seg, innbyggerne i Jaba skulle ikke få ha tilgang til jordene sine allikevel. De kan heller ikke bare krysse veien, pga. forbudet jeg nevnte ovenfor. Dette vil i praksis si at de fleste av innbyggerne i Jaba har mistet sitt livsgrunnlag, i likhet med så mange andre. Men de nekter å la seg knekke. De nekter å flykte. Det er deres jord, stedet de vokste opp og stedet de oppdro sine barn og barnebarn. Det er deres hjem, og de blir.

Jeg skulle ønske jeg kunne skrive mer, jeg har så mye på hjertet. Men dere skal få slippe å sitte igjen med HELT firkantede øyne. Hvis noen har innvendinger eller kommentarer: bring it. Men jeg håper vi kan holde diskusjonen på et saklig nivå, uten overdrevet bruk av caps lock og tegnsetting. Et utsagn blir ikke sannere på den måten, det bare underminerer et ellers muligens godt poeng. Helt til slutt: Husk at det er mennesker som står bak denne politikken, og det er mennesker som blir påvirket av den. Så uansett hva du måtte mene om konflikten ber jeg om at du har respekt for dette, og at kommentarene utarbeides deretter.

- E

Ps. Alle bildene er private.

30 kommentarer

mythologein

17.mar.2011 kl.22:11

Ah, dette var utrolig god lesning å avslutte kvelden med. Kjenner hjertet mitt begynner å banke hardere og hardere for hver linje.. Jeg er jo veldig engasjert i denne saken som du vet, og jeg håper du ikke har inntrykket av at jeg er imot Israel(?), men at det er politikken de fører.

Hadde det ikke vært for at jeg hadde samboer og alt det der, så skulle jeg pakket kofferten min i kveld, sendt oppsigelse til sjefen og bare reist nedover. Det er vel en av de få tingene jeg med 100% sikkerhet kan si at jeg vil vie livet mitt til. Bistand og fredsarbeid i Israel-Palestina.

Til noe av det du har skrevet, så virker det som om styresmaktene i Israel prøver å føre palestinerne tilbake til steinalderen, ved å nekte dem nødvendigheter som vann og føde, forstyrre utdannelsen deres, nekte dem utreise osv. Så det blir vel ikke helt feil å si at Israel virkelig går inn for å jage palestinerne ut av sitt eget land?

Jeg skjønner virkelig ikke hvordan verdenssamfunnet kan sitte i sine hjem å bare si huff, når de vet så inderlig godt at dette er helt uakseptabelt? Hvorfor er det ingen sanksjoner mot Israelske myndigheter?

nineteenfifties

18.mar.2011 kl.07:18

Det som forundrer meg mest er hvordan norske, amerikanske og andre lands jøder kan stå på Israels side selv når mange israelske jøder ikke gjør det. Jeg har møtt mange norske jøder som blir helt krakilske hvis jeg ytrer det minste kvidder av negativitet om Israel. Forøvrig er det urettferdigheten og løgnene jeg pleier å ta tak i, men det gjør jeg også med Russland, uten at russere koker over.

Nå skal jeg lese litt på Breaking The Silence for det er de som virkelig vet hva de snakker om etter å ha jobbet i militæret.

Synøve Jahr

18.mar.2011 kl.10:21

Utrolig bra innlegg! Det er sjelden jeg ser annet enn at det smeller her og der på nyhetene, så litt fakta om hva som faktisk angår folk til daglig er god input. Personlig skal jeg faktisk til Israel på fellestur med folkehøgskolen min, så jeg ser fram til å se litt med egne øyne. Flere slike innlegg er ikke å forakte!

Først så jeg over innlegget å gav opp på grunn av all teksten (englefjes), men så fant jeg ut at dette burde leses like vel, og vips var man ferdig! Godt skrevet.

The Teller

18.mar.2011 kl.12:39

Tusen takk for en fin oppsummering. Jeg tilhører de som ikke leser noe om dette fordi jeg har gått helt lei, men det var veldig interessant å lese om og jeg føler at jeg vet litt mer om emnet nå.

Ikke værst :)

satirespot

18.mar.2011 kl.13:59

Veldig bra innlegg! Og liker vinklingen din, både ifht dine personlige opplevelser, samt at du ikke erklærer deg for pro-den-ene-eller-den-andre. At israelske myndigheter helst skulle vært shippet ut i verdensrommet på en one-way-ticket er nå ganske obvious, men å fordømme et helt folkeslag synes jeg blir altfor lettvint. En sak har alltid veldig mange sider. Virker som folk ofte glemmer dette i debatten.

Men med det sagt så kunne jeg ikke vært mer enig i det du skriver. Israelske myndigheter utøver grov urett mot palestinerne. Det er ingenting annet enn forferdelig.

FrozenMoments Photography

18.mar.2011 kl.21:24

Hate on Israel

Jokke

18.mar.2011 kl.21:56

Kjempebra innlegg. Leste hele igår, men rakk ikke kommentere. Og må si meg enig med nineteenfifties over her.

Jeg har et eksempel, bortsett fra at denne jenta er baptist eller noe (http://xbenedictexwebcam.wordpress.com/). Hun støtter jødene(noe som er helt greit), og hun er en av de som blir helt krakilske når når noen sier noe som helst negativt. Hun var en av de som kom med kommentarer i julia nyland sitt innlegg, hvor hun viste hvor fordomsfull hun er (så at du hadde kommet med noen bra, velreflekterte svar der). Nå skal det sies at denne jenta muligens er litt hjernevasket av faren sin, Bjørn O. Hansen, som driver en ganske stor konservativ kristen blogg, google.

Blir kanskje litt drøyt å henge ut folk med navn sånn, så du må gjerne fjerne kommentaren. Jeg blir bare så oppgitt over sånne mennesker som sprer anti-palestinsk propaganda, eller bare ser saken fra en side. Hun skriver ikke noe om det i sin nåværende blogg, men du burde sjekke ut tidligere blogger hun har hatt, så finner du mye drøyt. Men tror ikke hun skjønner mye særlig av saken selv, men at hun bare sier det faren har sagt, og når noen sier imot så vet hun ikke hva hun skal svare. Hun tror at alle som er imot Israels måte å styre over palestina på hater jøder og syns at israel er stygt. helt merkelig.

bloggsafolk

18.mar.2011 kl.22:14

FrozenMoments Photography: Your words not mine. Av nyskjerrighet, hva legger du i det egentlig?

bloggsafolk

18.mar.2011 kl.22:27

nineteenfifties: Det har alltid forundret meg også. Da jeg reiste rundt i Israel møtte jeg, som alle andre steder i verden, et stort spenn av meninger og oppfattelser. Jeg ble spyttet på av en dame som så at jeg gikk med et smykke hvor det sto "Human rights for Palestine". Neste dag drakk jeg kaffe med en som hadde kuttet kontakten med hele sin familie og omtrent alle vennene, fordi de ikke aksepterte at hun holdt foredrag i "pro-palestinsk ånd". hun ble stemplet som en "selvhatende jøde". Har du hørt noe så dumt? Overgangen var stor. Men de ALLER fleste ligger jo et sted midt imellom. Nå skal man naturligvis ikke glemme at Israels regjering er folkevalgt. Den politikken de fører blir altså til en viss grad godtatt av folket. Dette er imidlertid fordi veldig mange ikke vet hva som foregår. Det er ikke vanlig for israelere å besøke vestbredden, fordi de blir fortalt at det vil være farlig for dem.

Nei, nå roter jeg meg bort. Poenget var bare et det faktisk var lettere å snakke om konflikten der nede enn det det er her hjemme. Og det forstår jeg ikke. I det hele tatt skjønner jeg ikke hvordan det går ann å ignorere fakta,og avskrive alt som propaganda. Det er en av grunnene til at jeg liker å bruke israelske kilder når jeg henviser til faktaopplysninger. Breaking the Silence og de andre organisasjonene jeg har nevnt i dette innlegget består jo av israelske jøder som forteller sin historie. Hvordan kan mennesker som bor i andre land bare velge å ikke høre på dette, og utelukkende forholde seg til propaganda? Uforståelig.

bloggsafolk

18.mar.2011 kl.22:34

Jokke: Hei hei, og tusen takk. Det er godt å se at det faktisk er en del som gadd å lese hele. Jeg har vansker med å begrense meg når det komemr til denne diskusjonen. Det er en sak som vekker sterke følelser hos mange, uansett hva man måtte mene. Men selvom man blir personlig engasjert, og noenganger har vansker for å skjule sitt sine, er jeg enig med deg i at det er merkelig at så mange forveklser det å kritisere en del av en stats politikk med å være mot et helt folkeslag. Selvom jeg gang på gang forsøker å klargjøre at jeg på ingen måte whatsoever er imot landet Israel, eller jødene. Men det er mange som ikke tror meg. Hvorfor vet jeg ikke. Jeg kritiserer sider av norsk politikk også, men det betyr da ikke at jeg er imot... meg selv.

Jeg velger å publisere kommentaren, siden den beskriver ytringer som allerede er postet i et offentlig rom, av henne selv. Jeg skal sjekke ut bloggene hennes!

bloggsafolk

18.mar.2011 kl.22:45

satirespot: Takk! Er helt enig i det du skriver og. Jeg blir like oppgitt over dem som fordømmer alle israelere, som det jeg blir over dem som fordømmer alle palestinere. Og ja, en sak har alltid mange sider, og denne er intet unntak. Det som provoserer meg er når jeg blir møtt med det som eneste argument. Jeg blir av mange selverklærte Israelvenner stemplet som en radikal og unyansert person. Kommentaren er ofte

"Du kunne godt sett saken fra begge sider"

Men så kommer det liksom ingen oppfølgingsskommentar. Jeg er usikker på hva det er de mener jeg burde se på. Som jeg skriver i blogginnlegget skjønner jeg jo at noe måtte gjøres i den perioden da selvmordsbombere var noe man måtte være redd for. Jeg har ingen problemer med å se den siden av saken. Terror er aldri greit. Men en slik kollektiv avstraffelse av et helt folkeslag? Frarøve et helt folkeslag retten på et verdig liv og grunnleggende menneskerettigheter? Makes no sense.

bloggsafolk

18.mar.2011 kl.23:01

mythologein: Så hyggelig, glad to be of service! Jeg har sett en del innlegg på bloggen din ja, så jeg gledet meg til å høre din respons på dette innlegget. Jeg har ikke fått intrykk av at du er mot Israel, men det sjokkerer meg ikke hvis en del andre tror det. Som det har vært nevn i noen kommentarer her, så er det veldig vanskelig å få enkelte til å skjønne at det naturligvis ikke er HELE Israel man er imot, men en stor del av den politikken de fører.

Jeg synes ikke det blir feil å si at de går inn for å jage vekk palestinerne, nei. Ilan Pappè har skrevet endel om dette. Han er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Haifa, Israel. Pappè er fra Israel, og er jøde. Han har blandt annet skrevet en svært spennende bok som heter "The Ethnic Cleansing of Palestine" - hvor han tar til orde for at det som skjer med palestinere på palestinsk territorium i dag kun kan kalles etnisk rensing. Her skriver jan for eksempel om "Plan D", som ble utarbeidet i 1948, hvor det står svart på hvitt at man måtte erobre et større område en det man var blitt tildelt av FN, og at "enhver motstand må slås ned, de væpnede styrkene må utryddes og befolkningen må fjernes". Han henviser også til et privat brev skrevet av Israels første leder, Ben-Gurion, hvor det står at "araberne i Palestina må vekk, men vi trenger et passende øyeblikk for å få det til, som en krig".

Anbefaler deg absolutt å sjekke ut hans bøker! Han holdt nylig et foredrag i Oslo, men du får dra på neste:) Ikke bare er han flink og engasjerende, mend et er så forfriskende å høre noen kritisere "sin side".

bloggsafolk

18.mar.2011 kl.23:06

The Teller: Så bra! Jeg skjønner følelsen av å gå litt lei. Noen ganger gjør jeg det selv og, i frustrasjon over å føle at uansett hva man sier eller gjør så skjer det jo ingenting. Men da bare minner jeg meg selv om alle de menenskene som bor midt oppi det. Som garantert er ubeskrivelig lei av situsjonen.

Akkurat denne konflikten er en jeg har engasjert meg i over så mange år at jeg har kommet til det punktet hvor jeg ikke kan gå lei, fordi jeg føler meg for personlig engasjert. Setter pris på at du gadd å lese gjennom hele det lange innlegget mitt, selvom du i utgangspunktet sikkert tenkte "same old, same old" :)

mythologein

19.mar.2011 kl.10:48

Ah...hørtes ut som en bok verdt å lese ja! Synes det er rystende hvordan folk kan avfeie det som skjer mellom Israel og Palestina, selv når jøder går ut i media å forteller hva som er greia. Likevel støtter folk Israel hemningsløst og stempler alle kritikere for antisemitter. Noe annet som sjokkerer meg, er hvordan myndighetene der kan behandle medmennesker slik som de selv har blitt behandlet. Et bevis på at mennesker ikke lærer av sine feil?

Mange slutter å bry seg om saken, gir opp. Men de som følger saken vet at innenfor Gazas murer er det ungdom som har skrevet et manifest, hvor de tar et oppgjør med sine forfedre, sine myndigheter og Israels styre. De er et levende bevis på at fred er fullt mulig, ikke nødvendigvis i dag eller i morgen. Men en dag.

Jeg skriver alltid i mine innlegg om Israel-Palestina at det er politikken, og ikke jødene dette handler om, men folk "misforstår" likevel. Jaja men sa'n.

20.mar.2011 kl.20:29

Jævla jødehater

Thomas

20.mar.2011 kl.20:53

Takk for et godt innlegg :)

bloggsafolk

20.mar.2011 kl.21:22

Anonym: Jeg kan bare anta at du enten ikke har lest innlegget før du kommenterte, eller at du er en idiot blendet av hat. For hvis du klarte å vri det jeg har skrevet her om til at JEG hater noen som helst, så er det nok heller du som sliter med den slags.

bloggsafolk

20.mar.2011 kl.21:23

Thomas: Takk selv:)

Julius

20.mar.2011 kl.23:48

Synes du skriver relativt fair om mye, men du glemmer noen detaljer om denne konflikten: Du glemmer den aggresjonen, og den meningsløse volden som gang på gang rammer israel simpelthen fordi de eksisterer, og du glemmer at en israelsk jøde kun kan få lov til å være innbygger i palestina om vedkommende forakter sitt eget folk og underkaster seg palestinerne.

Jeg ser ingen løsning på konflikten, hovedsaklig på grunn av borgerkrigen som foregår mellom de ulike palestinske fraksjonene, og om dette skule la seg løse, finnes det likevel ikke noen reell politisk drivkraft i palestina som går inn for et pragmatisk, markedstyrt demokratisk samfunn med like rettigheter for andre.

Jeg snakket med en palestiner som var bitter på at han ikke lenger kunne bo og drive det familieeide hotellet sitt. HAn la ut mye hat mot israel og jøder, så jeg sjekket historiens hans på nettet. Da ser jeg at han nektet å hjelpe israelske styrker med å kunne holde oppsyn på nærområdet, og nå har han mistet hotellet sitt. Selvsagt er det synd på mannen, men hadde han satt seg Israels posisjon, hadde han skjønt at det ikke var mulig å ha oversikt over nærmiljøet uten å bruke hotellet hans.

Julius

20.mar.2011 kl.23:50

PS: DU sier at du var i Israel i fjor høst? Det synes jeg er underlig ut fra hva du beskriver i denne bloggen....

Jokke

21.mar.2011 kl.10:23

Ja, den kommentaren min var ikke ment som noe mobbing av Benedicte eller noe (det håper jeg Benedicte også ser), hun i seg selv er en kjempesøt jente. Men det er ganske klart at hun har fordommer og ikke helt vet hva hun snakker om, selv om hun har vært i Israel osv. Hun er ihvertfall ikke objektiv i sine meninger.

Hun legger selv ut sine meninger på nett, og det er ikke vanskelig å finne frem til gamle innlegg hvor hun skriver mye sprøtt. Så da må hun regne med at folk sier henne imot. Og hvis benedicte er innom og leser selv: du kan som sagt be forfatteren her om å slette kommentaren, istede for å klage på facebook over at du blir mobba :) For dette er ikke mobbing. Hvis du hadde giddi å svart på kommentarer du får, så hadde fått sett at det ville blitt en diskusjon om SAKEN, og ikke om at "du er dum fordi du mener det". For det syns jeg ikke!

Øyvind

21.mar.2011 kl.12:25

Huff, dette var håpløst naivt.

Palestinere har gang på gang forsøkt å utrydde hver jævla jøde i Israel, selv om jøder har bodd der i over 2000 år. Jøder har like mye rett til å bo i Israel og Palestina, som arabare har rett til å bo i Israel og Palestina.

Legg merke til hvor etnisk rensket hele palestina er for jøder. Hvor lenge hadde en israelsk jøde overlevd i Gaza?

...

22.mar.2011 kl.15:36

hvorfor skulle en israelsk jøde ønske å være i gaza? det er jo et trasha sted.

Linn

24.mar.2011 kl.14:38

Sv: Det har jeg ingen anelse om du. Jeg googlet paradis, og det bilde var et av de første som dukket opp :p Men ja, det var jammen fint! :D

Wendys

24.mar.2011 kl.21:39

Utrolig godt skrevet! Engasjerende å lese, men også svært vanskelig. Man føler seg veldig maktesløs i forhold til den urettferdigheten de opplever der. Og; jeg mener det forsåvidt er riktig av deg å trekke inn noen subjektive opplevelser. Det å faktisk legge fakta på bordet og allikevel forklare den subjektive versjonen av hva en har opplevd. Jeg beundrer virkelig ditt omfang av kunnskap i forhold til dette da jeg selv kan svært lite om det. Og ikke minst beundrer jeg ditt engasjement. Alltid interessant å få mer innsikt og lære noe nytt. Takk.

Kathleen

25.mar.2011 kl.18:07

Det e sjelden eg lese så engasjerte og meiningsfulle innlegg! Du har utrulig mange gode poeng underveis her, og eg blir ganske sjokka og provosert her eg sitte når eg høre om all den uretten som skjer. Trist at det skal bli sånn blant menneske, og at enkelte tråkka sånn på andres rettigheta. Eg har alltid syns at den konflikta e supervanskelig å ta stilling til/i, så eg e nok i samme "bås" som du der. Det ekje å komme unna at det e israelittane som synda mest, sia dei sitte med mesteparten av makta og vidare misbruka dinna grovt ved å behandle palestinerane som mindreverdige menneske. Eg veit ikkje kordan den konflikta her kjem til å bli løyst, eller om den noken gang får ei løysning. Men eg håpe det, virkelig. Det e godt at man har folk som deg som engasjera seg og sette seg inn i saken på en skikkelig og seriøs måte, da e der iallfall større sjanse for at rettferdigheten skal vinne fram! Takk for et flott innlegg og for at eg no kjenne meg meir opplyst om situasjonen der nede!

Linn

25.mar.2011 kl.21:23

Sv: Tusen takk! Jeg gleder meg allerede til jeg får stipend, da skal jeg kjøpe en til i en annen farge ;)

Pia F

26.mar.2011 kl.10:21

Vil bare vise at jeg setter pris på din blogg: http://piasryddigehjorne.blogg.no/1301130116_inspirerande_blogawar.html

Hilsen Pia

LexieV

13.apr.2011 kl.15:53

Det som slår meg, er egentlig ikke at jeg er "pro" noen av delene. Rett og slett. Jeg mener det er myndighetene som er de man skal skylde på, ikke lokalbefolkningen. Derfor blir det veldig feil å skrike at Israel er skurken, eller vice versa, for når alt kommer til alt er både Hamas og Israels regjering like skyldige, og jeg savner fortsatt en dag noen kan innse det, fremfor å gå løs på folkeslag i hytt og pine.

marie christine

18.apr.2011 kl.19:40

for et utrolig godt innlegg! nå ga du meg svar på mange ting jeg har lurt på lenge. det er så fint å lese om noen som er enig i at det er mulig å verken være pro- det ene eller det andre. for som du sier; konflikten er altfor kompleks til det. men igjen, takk for et kjempeinnlegg!

Skriv en ny kommentar

bloggsafolk

bloggsafolk

22, Oslo

Ambivalent eklektiker. Kontakt: bloggsafolk@gmail.com Twitter: bloggsafolk

Kategorier

Arkiv

hits
blog comments powered by Disqus